Magowie Wody w Nocy Kruka

Magowie Wody – znani z pierwszej części gry słudzy Adanosa, pod wodzą Saturasa. Ruszyli tropem trzęsień ziemi na północ Khorinis. Tam rozpoczęli wykopaliska. Niebawem dostali się do portalu, do którego otwarcia potrzebowali pierścienia, złożonego z 4 ornamentów. W tym celu rozkazali członkom podległego im Wodnego Kręgu, by odnaleźli części pierścienia. Dzięki Bezimiennemu, który odnalazł brakujące 3 części, połączyli je w &pierścień, a następnie po otwarciu portalu, ruszyli do nieznanej im wówczas krainy – Jarkendaru.

W Dolinie Budowniczych – Jarkendarze, obserwowani są przez pirata Jacka Aligatora. Owy pirat mówi Bezimiennemu, że Magowie latają po ruinach jak kot z pęcherzem.


Role, jakie pełnią poszczególni magowie w Nocy Kruka:

Cronos
Próbuje ustalić, jaka siła napędza Kamiennych Strażników.
Można z nim handlować.
Merdarion
Bada kamienie teleportacyjne,
które chce uaktywnić, korzystając
z Kamieni Ogniskujących
znanych z Gothic 1.
Myxir
Studiuje język Budowniczych oraz inskrypcje na temat Strażników Umarłych i duchów. Po śmierci Kruka wyrusza do miasta,
by wesprzeć Vatrasa.

Nefarius
Opiekuje się portalem i bada historię miasta. Opowiada
o wydarzeniach z historii Jarkendaru.
Riordian
Bada budynki i okoliczne tereny. Szczególnie interesują go budynki przywódców dawnych Kast Jarkendaru.
Saturas
Najwyższy z magów, pragnie poznać historię kultury Budowniczych oraz ochronić świątynie Adanosa przed zbezczeszczeniem.

Niektórzy z nich, mogą bohatera czegoś nauczyć. Riordian szkoli Ogniki i naucza Alchemii, a Myxir uczy języków Jarkendaru. Jeśli bohater jest Magiem Ognia, Saturas nauczy go kolejnych Magicznych Kręgów, może także wraz z Merdarionem zwiększyć poziom many, niezależnie od gildii gracza.