Wodny Krąg w Nocy Kruka

Wodny Krąg jest jedną z gildii, które zostały dodane w Nocy Kruka. Członkowie tej organizacji działają w ukryciu. Szpiegują dla Magów Wody. Każdy członek nie ma prawa nikomu ujawnić iż należy do tej grupy. Ich znakiem rozpoznawczym jest pierścień z akwamarynem. Oficjalnym orężem jest Pika Bojowa, która na początku gry jest całkiem dobrą bronią, ale na końcu nić nią nie zdziałamy. Identycznie jest z ich zbroją. Praca Wodnego Kręgu polega nie tylko na donoszeniu o wszystkim Magom Wody z którymi krąg jest związany, ale także na pilnowaniu porządku i równowagi między dobrem a złem. W końcu ich bogiem jest Adanos.


Miejsce spotkań:

Główną siedzibą Wodnego Kręgu jest Gospoda pod Martwą Harpią. Odbywają się tam zebrania, na przykład w sprawie przyjęcia nas do gildii. Wtedy przewodniczący przedstawia wszystkich członków i mówi co każdy z nich może nam zaoferować.


Ważni członkowie:

Lares – jest byłym Szkodnikiem, obecnie Najemnikiem. Jego zadaniem jest obserwować działania Paladynów stacjonujących w mieście.

Cord – to najemnik, który pracuje i służy Onarowi. Możemy przypuszczać, iż dostarcza informacje na temat działań Najemników, którzy znaleźli schronienie w majątku ziemskim.

Cavalorn – niegdyś był Cieniem w Starym Obozie. Teraz pracuje jako goniec i myśliwy. Poszukuje elementu portalu – ornamentu na farmie Lobarta.

Orlan – jest właścicielem Gospody pod Martwą Harpią, która jest siedzibą Kręgu. Gdy dołączymy do organizacji, otrzymamy od niego za darmo klucz do pokojów noclegowych.

Martin – jest kwatermistrzem Paladynów, ma za zadanie odnaleźć handlarza, który nielegalnie sprzedaje broń Bandytom.

Gaan – myśliwy, który obserwuje drogę do przełęczy.

Baltram – jest kupcem w Khorinis i pełni funkcję łącznika pomiędzy siedzibą a miastem.

Lance – człowiek, który został przyjęty w Jarkendarze i wysłany do Obozu Bandytów. Niestety nigdy tam nie dotarł, ponieważ został zabity przez dzikie bestie krążące przed Obozem Bandytów.