Próbka dubbingu do modyfikacji Grzesznicy

Wczoraj Bractwo Gothica, a dokładniej zrzeszona w nim grupa AudioHood opublikowała próbkę dubbingu do wydanego w 2014 roku spolszczenia do modyfikacji Grzesznicy. Zapraszam do materiału prezentującego jakość oraz poziom dubbingu. Twórcy informują, że gotowa jest już połowa postaci z modyfikacji, więc projekt powoli idzie ku końcowi…

Loading Disqus Comments ...