Aktualnie znajdujesz się tutaj: » »
Wodny Krąg

Wodny Krąg w Nocy Kruka


Wodny Krąg

Wodny Krąg jest jedną z gildii, które zostały dodane w Nocy Kruka. Członkowie tej organizacji działają w ukryciu. Szpiegują dla Magów Wody. Każdy członek nie ma prawa nikomu ujawnić iż należy do tej grupy. Ich znakiem rozpoznawczym jest pierścień z akwamarynem. Oficjalnym orężem Wodnego Kręgu jest Pika Bojowa, która na początku gry jest całkiem dobrą bronią. Jednakże na końcu nić nią nie zdziałamy. Identycznie jest z ich zbroją. Praca Wodnego Kręgu polega nie tylko na donoszeniu o wszystkim Magom Wody z którymi krąg jest związany, ale także na pilnowaniu porządku i równowagi między dobrem a złem. W końcu ich bogiem jest Adanos.


Miejsce spotkań:

Główną siedzibą Wodnego Kręgu jest Gospoda pod Martwą Harpią. Odbywają się tam zebrania, na przykład w sprawie przyjęcia nas do gildii. Wtedy przewodniczący przedstawia wszystkich członków i mówi co każdy z nich może nam zaoferować.


Ważni członkowie:

Lares – jest byłym Szkodnikiem, obecnie Najemnikiem. Jego zadaniem jest obserwować działania Paladynów stacjonujących w mieście.

Cord – to najemnik, który pracuje i służy Onarowi. Możemy przypuszczać, iż dostarcza informacje na temat działań Najemników, którzy znaleźli schronienie w majątku ziemskim.

Cavalorn – niegdyś był Cieniem w Starym Obozie. Teraz pracuje jako goniec i myśliwy. Poszukuje elementu portalu – ornamentu na farmie Lobarta.

Orlan – jest właścicielem Gospody pod Martwą Harpią, która jest siedzibą Kręgu. Gdy dołączymy do organizacji, otrzymamy od niego za darmo klucz do pokojów noclegowych.

Martin – jest kwatermistrzem Paladynów, ma za zadanie odnaleźć handlarza, który nielegalnie sprzedaje broń Bandytom.

Gaan – myśliwy, który obserwuje drogę do przełęczy.

Baltram – jest kupcem w Khorinis i pełni funkcję łącznika pomiędzy siedzibą a miastem.

Lance – człowiek, który został przyjęty w Jarkendarze i wysłany do Obozu Bandytów. Niestety nigdy tam nie dotarł, ponieważ został zabity przez dzikie bestie krążące przed Obozem Bandytów.

Wodny Krąg istniał również przed akcją gry, jednak kilkaset lat wcześniej, jeszcze za czasów świetności Jarkendaru.