Magowie Wody w Gothic

Magowie Wody – to kapłani Adanosa, pochodzący głównie z pustyni Varrant. Używają magi wody, głównie zaklęć takich jak Piorun Kulisty, czy Bryła Lodu. Ich przywódcą jest Saturas.

Po kłótni pomiędzy Saturasem, a arcymagiem Kręgu Ognia – Corristo, po odejściu Xardasa udali się na zachód Górniczej Doliny i utworzyli tam m. in. wraz z Generałem Lee Nowy Obóz. Cały swój czas poświęcają badaniom nad Magiczną Rudą oraz próbują ustalić powód zbyd dużych rozmiarów Bariery. Pragną ją zniszczyć i uwolnić się spod niewoli swojego dzieła.

Ich głównym celem jest wydobycie jak największej ilości cennego magicznego kruszcu, z którego chcą wyzwolić magiczną energię w celu
zniszczenia Bariery.

Jednakże ich plan nie został zrealizowany z powodu wykorzystania tejże energii przez naszego Bohatera do naładowania Uriziela. Przez to pod koniec pierwszej części gry chcą go za wszelką cenę zabić.


 

Magowie występujący w Gothic 1:

Saturas
Przywódca Magów Wody w Górniczej Dolinie, współzałożyciel Nowego Obozu. Zna 5. krąg magii
Cronos
Jest Strażnikiem Magicznej Rudy, dnie i noce spędza na patrolu wokół wielkiego kopca tego kruszcu. Jest handlarzem przede wszystkim towarów magicznych, ale także innych pochodzących ze świata zewnętrznego
Merdarion
Jego specjalizacją jest magia teleportacji. Prawdopodobne to on tworzy runy i zwoje teleportujące do Nowego Obozu

Myxir
Nie możemy z nim w 1. części przeprowadzić dialogu, ale w dodatku do drugiej części dowiadujemy się, że jest specjalistą w dziedzinie języków oraz duchów
Nefarius
Prawa ręka Saturasa, wyznacza godnych wśród Najemników na przystąpienie do Kręgu Wody, zajmuje się testowaniem nowych czarów
Riordian
Zajmuje się alchemią, sprzedaje mikstury własnej produkcji. Przed akcją gry prowadził badania nad Ognikami. Jest niezwykle hojny

 


 

Kopiec Magicznej Rudy w Nowym Obozie

Wykorzystanie Kopca Rudy przez Bezimiennego

 

Wszyscy Magowie Wody są do nas przyjaźnie nastawieni, lecz w VI rozdziale gry sytuacja się zmienia. Chcą nas zabić za wykorzystanie Kopca Rudy do naładowania Uriziela. Lepiej wtedy nie pokazywać im się na oczy.