Aktualnie znajdujesz się tutaj: » »
Y'Berion

Y’Berion w Gothic


Y’Berion to duchowy przywódca Bractwa Śniącego. Mieszkańcy Obozu na Bagnie zwą go Jaśnie Oświeconym. Po trafieniu do Koloni Karnej udał się do Starego Obozu, gdzie też zamieszkał. Tam doznał wizji, po czym wraz z grupą swych towarzyszy udał się na bagna na wschodzie Górniczej Doliny. Jego domem stała się kamienna świątynia, przy której zbudował obóz. Na swoich najbliższych doradców mianował Guru Cor Kaloma i Wojownika Cor Angara, któremu powierzył Straż Świątynną.

Przywołanie Śniącego

Y’Berion w trakcie przywołania

Zginął po nieudanym przywołaniu Śniącego. Przed śmiercią jednak wyrzekł się go. Stwierdził wtedy iż ich Bóg nie jest tym, za kogo go uważali, lecz demonem. Zakazał go przywoływać

Jako najwyższy z Guru miał spośród wszystkich Guru największą wiarę. Odrzucił on całkowicie trzech bogów – Innosa, Adanosa i Beliara. Całe dnie spędzał w swojej świątyni, gdzie palił Bagienne Ziele i pił Napój z wnętrzności Pełzaczy. Od momentu pierwszej ze swoich wizji ciągle próbował przyzwać Śniącego do Koloni, by ich uwolnił spod Magicznej Bariery. Jednakże to doprowadziło do jego śmierci.

Y'Berion, Cor Kalom i Cor Angar

Y’Berion, Cor Kalom i Cor Angar