Aktualnie znajdujesz się tutaj: » »
Gildie w Starym Obozie

Gildie w Starym Obozie


“Banda wieprzy! Nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich NIENAWIDZĘ!!!”

Kyle o mieszkańcach Starego Obozu

Kopacze – wydobywają magiczną rudę ze Starej Kopalni. Pracują prawie non-stop jak woły. Są tam narażeni na ataki pełzaczy. Są także najmniej ważni w całym obozie. Muszą płacić strażnikom za ochronę 10 bryłek rudy. Są bardzo ubodzy. W życiu codziennym, nie mają zbyt wiele rozrywki – rozmawiają z innymi, a czasem oglądają walki na arenie.

Cienie – stanowią dużą część mieszkańców obozu. Wiodą spokojne życie. Całymi dniami rozmawiają, czasami oglądają walki na arenie. Ich przywódcą jest Diego. Aby do nich dołączyć, należy udowodnić na arenie, iż umie się walczyć oraz że jest się godnym wykonywania zleceń magnatów.

Strażnicy – utrzymują w obozie porządek i “chronią” kopaczy w kopalni przed pełzaczami,
którzy muszą im płacić 10 bryłek rudy za ochronę. Są dobrymi wojownikami. Żeby się do nich przyłączyć, trzeba się wykazać, np. pomagać magnatom.

Magowie Ognia – są kapłanami boga Innosa, obdarzeni magiczną mocą odgrywają w społeczeństwie ogromną role. Są to ludzie wykształceni. Specjalizują się w magii ognia. Sprzedają zwoje, runy i artefakty. Aby się do nich przyłączyć, należy zaimponować arcymagowi ognia – Corristo. Ich siedzibą jest świątynia znajdująca się po lewej stronie od siedziby Gomeza.

Magnaci – najważniejsi ludzie w obozie. Nadzorują dostarczanie rudy do świata zewnętrznego poza barierą. Są bogaci, więc żyją w luksusach. Za darmo dostają oręż, zbroje, żywność, a nawet kobiety. Najważniejszy jest Gomez, który jest dowódcą Starego Obozu.